Renée Rudebrant

renee
En av utgångspunkterna för mitt konstnärskap är känslan av att skapa med handen. Det har inneburit att arbete med det textila materialet har varit en röd tråd i min utveckling – ”att brodera är som att måla”.
Det har blivit textila bilder i skilda tekniker som t ex vävda bilder eller collage. Nu är det broderi som fångar mitt intresse.
Jag vill skapa spänning i bilden genom att i komponerandet använda mig av enkla former, t ex geometriska figurer. Det går ofta lätt att finna ett grafiskt uttryck i mina bilder. I arbetet med att skapa med handen går det också bra att använda andra material. Därför kan det ibland dyka upp diverse förpackningsmaterial tillsammans med det textila materialet i mina broderier.
Det är en utmaning att se nya former och användningsområden och skapa utifrån existerande föremål. Det ger en extra dimension i det konstnärliga skapandet.
Jag formger även fräscha, tuffa broderisatser som kan ses på min hemsida www.crafts24.se

renee_vit

One of the starting points for my art is the sense of creating by hand. This has meant that work on the textile material has been a recurring theme in my development – ”to embroider is like painting.
It has become textile pictures in various techniques such as woven pictures or collages. Now is the embroidery that catches my interest.
I want to create tension in the image, in composing avail myself of simple shapes, such as geometric figures. It is often easy to find a graphic expression in my photos. In efforts to create by hand, you can also use other materials. Therefore, it may sometimes appear assorted packaging materials together with the textile material in my designs.
It is a challenge to see new forms and applications and creating from existing objects. It adds an extra dimension of artistic Creation.
I also own courses in embroidery and designs fresh, cool embroidery kits that can be seen on my website www.crafts24.se

Fågelsångsvägen 49
761 63 Norrtälje
mobil. 070 – 669 62 90
info@crafts24.se