Pian Bates

Tantskamma

Starka, influensrika kvinnor har alltid fascinerat mig. Detta präglar idag mitt broderi mer och mer. Starka kvinnor som gett avtryck i historien och verkligen lämnat Spår av livet efter sig.
I vissa länder är starka kvinnor inte mer ansedda än fågelskrämmor.  Detta inspirerade mig till min ”tant” skrämma på utställningen i Falun. Hommage till den kvinna som för några år sedan slog ner en skinnskalle med sin handväska under en demonstration i Sverige.
Men jag påverkas inte bara av händelser i historien utan också vad som händer idag. I mina broderier blir former, färger och trådar ett sätt att uttrycka den kvinnliga styrkan.
Med skiss av både ord och bild växer en idé fram men snart är det tyger och trådar som gäller. Ibland blir det abstrakt ibland mera föreställande.
Broderi är ett globalt språk, som gett mig vänner i många länder, som jag ständigt har kontakt med.

Jag leder ett flertal workshops och kurser. Broderi Bates och Blixt – en distanskurs i broderi har Kristina Blixt och jag haft tillsammans i 15 år. Vi är också författare till boken ”Broderi för lust och välbehag”.
Dessutom föreläser jag och skriver artiklar om broderi både i svenska och utländska tidningar.

 

Starka historiska kvinnor

Influential women have always fascinated me and are today an important part of my textile work. These women have left traces of life in history.
In some countries an influential woman is considered nothing but a scarecrow. This inspired me in my work for the exhibition in Falun, and became Homage to a very special woman in Sweden.
But I am also inspired by what is happening today. In my work I use design, colour and threads to express this female strength. In my sketch book an idea is developing but soon the material and threads take over.
Embroidery is also a global language and this has given me many friends in different countries.
I run several workshops and courses. Together with Kristina Blixt we have a distant learning course in creative embroidery. We have also written a book about Embroidery. Besides talks and workshops I also write articles for magazines both in Sweden and abroad.

pianmask     pianskanna     Pian Bates - Mdnight Sun