Mari-Ann Levin Pölde

Mari-Ann Levin Pölde - Australia In My Imagination          Mari-Ann Levin Pölde - Born Originals, Die As Copies          Mari-Ann Levin Pölde - Jungle

För mig är broderade bilder ett sätt att kommunicera. Jag har en dialog med mig själv om mitt liv och omvärlden. Broderiet utvecklas genom kontakt mellan tanke och hand. Det textila materialet och strukturen förmedlar mer än det tydligt synliga, det uttrycker känslor och innehåller egna berättelser.

Jag tycker om kontrasten mellan mörker och ljus som får färgerna att glöda. Jag tycker också om djur, fåglar och någon form av urban natur. Traditionellt broderi kompletterar och kompenserar min förmåga. Jag kan alltid infoga små korsstygnsmotiv – det dyker ofta upp en långnosig Musse Pigg som vandrar runt i bilderna. Jag tycker också om bokstäver och text som inte alls förklarar motivet utan uppstår i arbetsprocessen – kanske spår från mitt dagliga arbete som hållbarhetschef och riskcontroller.

Fritt broderi balanserar de olika delarna i mitt liv genom att ge mig stimulans och energi. Och det behövs eftersom jag har många utmaningar: Att inte göra bilder som bara behagar ögat, att skapa motiv och hitta tekniker som reflekterar mer av livet än en långnosig Musse Pigg.

Mari-Ann Levin Pölde - Residence of diversity               Mari-Ann Levin Pölde - The Arrival of Spring, The Verdict Of Old Age

For me embroidered pictures are a way of communication. I communicate with myself about myself. Embroidery puts my mind in contact with my hands. The textile material and its texture is so good at telling about more than the obviously visible, to express emotions and to tell abstract stories.
I like the contrast between light and dark that makes the colours glow. I also like animals, birds and some kind of urban nature.

Traditional elements make up for my drawing ability. You can always put in some small cross stitch motive to get a pictorial element. I have an old cross stitched Mickey Mouse with a long nose. He walks around everywhere since I found him.

I like letters and embroidered texts. Not necessarily to explain the motif. I just think it looks nice and reflects something in my mind while work is in progress, perhaps reminiscences from other parts of my life and daily work as sustainability manager and risk controller. Free embroidery balances all the structure in my work.

I have many challenges to overcome: Not to make nice pictures to please the eye, to find techniques and expressions that reflect more of life than a long nosed Mickey Mouse. But at the same time I really enjoy having a stimulating and empowering time making my pictures and gathering energy and strength for the rest of Life.