Lena Lundgren

skuggliv_1

Jag är utbildad till keramiker på West Surrey College of Art and Design i England, och har arbetat som keramiker i snart 40 år med verkstad och butik i Kalmar.  Leran ligger mig varmt om hjärtat, men jag har också ett stort intresse för textil, då främst fritt broderi. Numera ser jag inte skillnad på fritid och jobb. När dagen är slut i verkstan, tar nål och tråd vid, det blir ett sätt att leva, att vara…

Jag undersöker vad trådar och stygn kan göra tillsammans med den vita porslinsleran, som jag kan töja och forma. Mjukt och hårt, naturligt och artificiellt. Det hårda och mjuka blir en fin korsbefruktning som resulterat i flera utställningar där kombinationen lera och broderi har vävts samman.
Inspirationen kommer från naturen, livet och mitt inre. Att vara närvarande i skapandet ger mig lust och tillfredställelse att fortsätta.
Lena Lundgren - Efterlämnande        Lena Lundgren        Lena Lundgren - Mönsterliv

I’m trained in ceramics at West Surrey College of Art and Design in England, and have worked as a potter for almost 40 years. My pottery and shop is in Kalmar. The clay is close to my heart, but I also have a keen interest in textiles, especially free embroidery. At the moment I don’t see the difference between leisure time and work. When the day is ended in the pottery, the needle and thread takes over, it becomes a way to be, to live …
I am looking into what threads and stitches can do together with the white porcelain clay. The hard and soft becomes a nice cross-pollination that has resulted in several exhibitions where the combination of clay and embroidery has been woven together.
Inspiration comes from nature, life and what is in our minds.
To be present in creation gives me pleasure and satisfaction to continue.

 

CV

Ateljé
Malmbrogatan 4,
392 35 Kalmar
tel.0480/864 23
mobil. 0768017469
lenalundgren@telia.com
www.lenakeramik.se