Kerstin Sapire

kerstin_sapire_7   SONY DSC  "Skär" feb 2011

Jag har hållit på med textila material så länge jag kan minnas. Båda mina föräldrar var skickliga hantverkare. Att skapa i olika material var en del av livet från tidig ålder, och ledde antagligen till att jag utbildade mig till textillärare. Som lärare har jag haft möjlighet att guida unga att utveckla och utforska sina förmågor på det textila området.
Jämsides mitt arbete som lärare har jag alltid varit aktiv i mitt eget skapande. Jag arbetade ett antal år med lärarutbildning i södra Afrika. I kontrast till detta bodde jag del av min barndom i norra Sverige. Dessa två influenser; Södra Afrika och karga Norrland har nog påverkat och inspirerat mig en hel del, i mitt arbete med textila material.
Det som inspirerar mig mest till broderier, är naturen med sina former och stämningar, mikro perspektiv av organismer och makro; kartbilder. Nära eller långt borta.
Jag tycker om att teckna med penna eller nål; vanligtvis med tunn tråd och få färger och gillar det grafiska uttrycket som stygn kan ge. Jag arbetar för det mesta mycket intuitivt. Tar gärna med gamla brukade ting i broderier, laddar dem ytterligare; inte bara med mina idéer o erfarenheter, utan också med en vidare historia.
Jag har tagit del av åtskilliga kurser o workshops i många skiftande textila tekniker och lett en del av dem.

    SONY DSC     SONY DSC

I have been working with textiles for as long as I can remember. Both my parents were skilled craftspeople, so creating things was a way of life from an early age, which led to my becoming a teacher of textiles and clothing. As a teacher I have had the opportunity to help youngsters to explore and extend their skills and creativity in the textile area.

Alongside with my work as a teacher I have always been active with my personal development as a textile artist. I worked for some years in southern Africa as a teacher at a teaching training college. In contrast, I was partly brought up in the very north of Sweden in a harsh natural environment. These two very different surroundings, northern Sweden and southern Africa, have given me inspiration for much of my artistic work. Great inspiration to me generally, is nature with its shapes and moods, micro perspectives of organisms as well as maps. Close up and far away- again some contrasts. I enjoy drawing, using a pencil or a needle, mostly with very thin threads and few colours. I have participated in numerous workshops in all sorts of crafts and have led some of them. My work has been shown at a number of exhibitions.

 

Mail: kerstin.sapire@gmail.com
Mobil: 070-1715933