Elisabeth Gustafsson

elisabetsbild
QR-kod 290×290 cm

 

Den gröna kraften, växten, utvecklingen från frö till gröda är min utgångspunkt och inspiration. Utan den kan vi inte existera. Årstidernas växlingar som indelar året och ger framtidshopp är för mig en livsnödvändighet. Att brodera är en långsam njutning. Det jag uttrycker vill jag ska vara vilsamt att betrakta och gärna återkomma till. Jag vill att även det vardagliga, det vi bär och använder skall vara vackert. Genom åren har jag fortbildat mig utifrån den konstnärliga utbildning som jag har. Att ha grundkunskaper är att vara fri.

 

Elisabeth Gustafsson - Handske detalj           Elisabeth Gustafsson - Hemma

 

The green power, plant development from seed to crop is my starting point and inspiration. Without it we cannot exist. The changing seasons which divides the year and gives hope for the future for me is a necessity of life. Embroidering is a slow enjoyment . I want to rest in what I express, be contemplate and find happiness in returning. What we wear and use shall be beautiful. Over the years I have retrained based on the artistic training that I have. Having the basic is to be free.

Elisabeth Gustafsson            Elisabeth Gustafsson - Ka

Kontakt:
elisabeth.gustafsson@textil13.se
tel. 070-955 86 20