Berit Lundqvist

Australien    angel_berit   Hunden

Materialet är viktigt för mig. Det mjuka textila materialet. Helst arbetar jag med naturfibrer men kan också blanda in andra material i mina arbeten. Jag använder gärna olika tekniker som vävning, broderi, tovning, knyppling osv.

1973 började jag utbilda mig inom det textila området och har sedan dess fortsatt lära mig nya tekniker och uttryckssätt. Jag har efter grundutbildningen arbetat med textilier på olika sätt men också haft det som fritidsintresse.

I mitt nuvarande arbete, som textilkonsulent för Västerås stift, kommer jag i kontakt med alla de textilier som används inom Svenska Kyrkan. I vårt stift finns textilier från 1400-talet till nutid. Att tillverka nya textilier för kyrkorna ingår i mina arbetsuppgifter och jag har nu gjort fler än 300 kyrkliga textilier som finns i 65 olika kyrkor och andra lokaler. Bara i Västerås Domkyrka finns 47 av mina arbeten.

äggskal2   Verdure, detalj  etui

The material is important to me. The soft textile material. I prefer to work with natural fibers but can also mix in other materials. I like to use different techniques such as weaving, embroidery, felting, lacemaking, etc.
1973 I began to study different textile techniques and has since continued to learn new techniques and new ways to express myself. I have after the basic training worked with textiles in different ways but also enjoyed it in my spare time.
In my current job, as a Textile Advisor for the Diocese of Vasteras, I come in contact with all the different church textiles used in the Church of Sweden. In our diocese you can find textiles from the 1400s to the present. Producing new textiles for the churches is part of my job and I have now done more than 300 ecclesiastical textiles available in 65 different churches and other buildings. Just in Vasteras Cathedral are 47 of my works.

etui.2JPG     IMG_2035    ingjutning

Berit Lundqvist
berit@bergstoppen.se