Det här är Textil 13

Textil 13 är en grupp svenska textilkonstnärer som vill höja det  konstnärliga uttrycket i fritt broderi. Vi arbetar för att  jämställa det fria broderiet med övriga konstarter genom utställningar, föredrag och workshops. Detta för att nå en bredare publik både i Sverige och utomlands.
För tillfället består gruppen av 10 medlemmar.  Varje medlem arbetar som självständig konstnär. Några undervisar, andra föreläser om broderi och håller workshops. Alla har lång erfarenheter av kreativt broderi.
Gruppen träffas två gånger om året samt gör utställningar, resor och har workshops tillsammans. Detta inspirerar, stimulerar och utmanar oss att hitta innovativa sätt att arbeta med fritt broderi inom den textila konsten.

 

——————————————————————————————————————–

 

Textil 13 is a group of Swedish Textile Artists who are committed to raise the artistic content of their work and the profile of stitched textiles as a contemporary art form. Through exhibiting innovative work,  the group aim to widen the interest in contemporary stitched textiles both in Sweden and abroad.

At the moment the group consists of ten members. Every member works as an individual artist. Some teach, others give workshops and lectures about embroidery. All have long experience in the creative arts.

The group meets twice a  year and have also exhibitions, workshops and travel together. This explore creative ideas and this leads to find stimulating and challenging ways of working with textiles.